Magazyn ludzi wiecznie młodych i aktywnych.

 

Zainteresowanych umieszczeniem ogłoszeń
w nowym czasopiśmie, 
a także na stronie Vita 50 plus  prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 
509 212 281 lub 881 653 265.

 

 

Rynek pracy: firmy powinny stawiać na seniorów

Obecna sytuacja na rynku pracy wygląda nieźle, przez co pracodawcom często trudno znaleźć odpowiednich kandydatów. Zmiany demograficzne stawiają przed nimi kolejne wyzwania – coraz większego znaczenia nabiera aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia. Work Service zbadał, czy przedsiębiorcy zatrudniają seniorów oraz jak postrzegają ich jako pracowników.

Wyniki badania przeprowadzonego w grudniu 2015 roku przez Work Service pokazały, że przedsiębiorstwa nie wykorzystują w pełni potencjału pracowników 50+. 21% firm deklarowało, że nie zatrudnia osób w tej grupie wiekowej.

W najbliższych latach ten trend będzie musiał ulec zmianie, bo bez zaangażowania seniorów na rynku pracypolska gospodarka sobie nie poradzi. Z danych GUS wynika, że polskie społeczeństwo jest jednym z szybciej starzejących się społeczeństw w Europie i liczba osób w wieku produkcyjnym, zdolnych do pracy, będzie maleć. Najnowsza prognoza demograficzna zakłada, że do 2050 roku ludność w Polsce wyniesie 33 mln 951 tys. osób, co w stosunku do roku 2013 oznacza zmniejszenie się ludności o 4,55 mln (12%). Co ważne, jeśli w tym samym czasie nie wzrośnie wskaźnik dzietności w Polsce, ten proces jest nieodwracalny – podkreśla Maciej Witucki, Prezes Work Service S.A.


Pracodawcy w Polsce, myślący o swoim biznesie w perspektywie długofalowej, powinni brać te prognozy pod uwagę w celu budowania i wdrażania optymalnej polityki kadrowej. Coraz częściej będzie pojawiać się konieczność zatrudniania osób w wieku 50+ ze względu na malejącą liczbę osób w wieku produkcyjnym. A tymczasem z badań Work Service jasno wynika, że niewiele, bo jedynie 20% pracodawców planuje zatrudnić w najbliższym czasie osoby w wieku 50 lat i starsze. Co ciekawe, wśród firm, które zatrudniają już dziś osoby w tej grupie wiekowej, aż 64% nie zamierza rozszerzać swoich zasobów o takich pracowników.

 

Zmiany demograficzne stawiają przed nimi kolejne wyzwania – coraz większego znaczenia nabiera aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia.

Kliknij, aby przejść do galerii (3)

 

Dostęp do wykwalifikowanych pracowników jest coraz większym wyzwaniem dla pracodawców. Skuteczna aktywizacja osób w wieku 50+ może pomóc w uzupełnieniu zasobów pracowniczych szczególnie w zawodach deficytowych. Starsi pracownicy to osoby z wieloletnim stażem pracy, bogatym doświadczeniem zawodowym, ale też ustabilizowaną sytuacją życiową – mówi Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A. –Zatrudnianie pracowników o tym profilu przynosi pracodawcom realne korzyści. Dla wielu firm międzypokoleniowe zespoły, których częścią są zarówno millenialsi, jak i seniorzy, mogą przyczynić się do wzrostu efektywności i kreatywności w organizacji. – dodaje Inglot.


Jak wynika z danych Work Service, dla 46% pracodawców największą wartością pracowników w grupie wiekowej 50+ jest duże doświadczenie zawodowe. Ponad 33% przedsiębiorstw docenia ich zaangażowanie w realizowanie powierzonych zadań, a niemal tyle samo respondentów ceni odpowiedzialność (30%) oraz dyspozycyjność (31%). Równie wartościowa okazuje się być lojalność, którą wskazało 27% pracodawców. Rzadko dostrzegane u seniorów są natomiast umiejętności takie jak szybkość uczenia się czy umiejętność radzenia sobie ze stresem, które wskazało kolejne po 4% pracodawców.

Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Podejście firm do zatrudniania osób 50+

Co piąta firma planuje zwiększyć zatrudnienie osób po 50 roku życia w 2016 r.

Kliknij, aby przejść do galerii (3)

 

Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wartości pracowników 50+ doceniane przez pracodawców

Pracodawcy doceniają w seniorach głównie ich duże doświadczenie zawodowe

Kliknij, aby przejść do galerii (3)

 

Każdy pracownik, senior również, powinien mieć możliwość pracy w środowisku, które nie tylko czerpie z jego własnych kompetencji i zasobów, ale także daje szansę na rozwój i nabycie nowych umiejętności. To są inne obszary dla młodych, a inne dla starszych pracowników. Jednak z naszych badań wynika, że 76% pracodawców nie posiada programów rozwoju dostosowanych do osób w wieku 50+ – powiedział Krzysztof Inglot.


Pracodawcy, którzy zadeklarowali posiadanie w firmie programów pracowniczych dla osób w grupie wiekowej 50+, najczęściej wymieniali dofinansowanie do opieki medycznej (30%), dostęp do kursów i zajęć doszkalających (23%), elastyczny czas pracy i możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin (15%), a także zajęcia z młodszymi pracownikami czy pracę w charakterze mentora młodszych i nowych pracowników.

Informacje o badaniu:


Badanie „Postawy pracodawców wobec seniorów na rynku pracy” zostało przeprowadzone przez firmę Work Service na celowej próbie 143 przedsiębiorstw. Próbę dobrano z ogólnopolskiej bazy klientów Grupy Work Service. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w grudniu 2015 r.

www.workservice.pl

oprac. : Agata Fąs/ eGospodarka.pl

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Ogłoszenie reklamowe

Miejsce na reklamę można zamówić

wypełniając formularz na stronie Kontakt

Cennik reklam na portalu VITA50PLUS

Wymiary oraz sposób rozliczania mogą podlegać

drobnym modyfikacjom na życzenie klienta.

REKLAMY

Gabinet Rehabilitacyjny
Meble