Magazyn ludzi wiecznie młodych i aktywnych.

 

Zainteresowanych umieszczeniem ogłoszeń
w nowym czasopiśmie, 
a także na stronie Vita 50 plus  prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 
509 212 281 lub 881 653 265.

 

 

Pożyczki online: na co uważać?

Święta za nami, ale to nie oznacza, że zakończyły się też nasze wydatki. W najbliższym czasie być może skusi nas oferta last minute wycieczki na narty, zdecydujemy się na zakup puchowej kurtki znanej firmy, czy skorzystamy z atrakcyjnej wyprzedaży w sklepie ze sprzętem elektronicznym. Jeżeli nie chcemy rezygnować z natrafionej okazji, a suma którą mamy na koncie jest niewystarczająca możemy zdecydować się na zaciągnięcie kredytu przez internet. Zanim jednak to uczynimy musimy się upewnić, jakie są rzeczywiste koszty pożyczki. Prawo unijne zobowiązuje do podania jasnych i wyczerpujących informacji, ale nie wszystkie serwisy przestrzegają tego obowiązku.

Trzeba mieć się na baczności

Zgodnie z wynikami testu Komisji Europejskiej „The Consumer Credit Sweep” 30% sprawdzonych portali internetowych oferujących kredyty konsumenckie nie spełniało wymogów prawa unijnego. 

Do najczęstszych przewinień portali oferujących kredyty konsumenckie należały:

·        Brak wymaganych danych w informacjach reklamowych i promocyjnych np. o wysokości rocznej stopy oprocentowania, typie oprocentowania (stałe, zmienne lub oba), czasie trwania kredytu). Aż 46% portali nie umieszczało wszystkich standardowych, informacji.

·        43% portali nie przedstawiała jasnych danych na temat wszystkich elementów, na które składał się całkowity koszt zaciągnięcia pożyczki (różnica między kwotą pożyczaną, 
a kwotą, którą należy oddać).

·        Koszty kredytu przedstawiane były w sposób mogący wprowadzać w błąd konsumentów, np. w wyniku sposobu obliczenia ceny lub braku informacji dla konsumenta, że oprócz kosztu kredytu konsumenckiego należy brać pod uwagę dodatkowe obowiązkowe ubezpieczenie, czy koszty przygotowania umowy.

 


Co należy sprawdzić przed i podczas zaciągania przez internet kredytu konsumenckiego:

·        Sprawdzajmy u kogo zaciągamy pożyczkę. Upewnijmy się, że na stronie internetowej znajdują siępełne dane kontaktowe i rejestrowe przedsiębiorcy łącznie z numerem KRS. Miejmy też świadomość tego z kim mamy do czynienia: z bankiem, czy parabankiem (w przypadku parabanku łatwiej jest otrzymać pożyczkę ale jest ona zwykle znacznie wyżej oprocentowana).

·        Na stronach internetowych poszukajmy informacji o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (APR - ang. Annual Percentage Rate), której definicja jest ustandaryzowana w całej UE – dzięki temu można łatwiej porównać różne ofert też z innych krajów. APR powinna uwzględniać dodatkowe opłaty (np. za rozpatrzenie wniosku, udzielenie kredytu itp.) Firmy udzielające pożyczek chętnie podają bardziej atrakcyjną wysokość nominalną oprocentowania (zawarta w umowie, wyrażona w procentach).

·        Podczas kontaktu z firmą sprawdźmy, czy "informacje przed zawarciem umowy" są przekazywane wstandardowym formacie (zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o kredycie konsumenckim).

·        Zawsze pytajmy czy istnieje możliwość negocjacji poszczególnych warunków. Pamiętajmy, że odwołanie się do regulacji czy tabeli opłat i prowizji oznacza, że te warunki mogą się zmienić w okresie spłaty kredytu.


O czym należy zawsze pamiętać, biorąc kredyt online:

·        Pamiętajmy, że bank czy przedsiębiorstwo zajmujące się udzielaniem pożyczek zawsze chce czerpać zyski z powadzonej działalności więc musi na nas zarobić, dlatego należy być szczególnie podejrzliwym wobec niezwykle atrakcyjnych ofert. Jeżeli łatwo o pożyczkę (wystarczy podanie naszych danych), mogą znaleźć się pułapki np. dotyczące zabezpieczenia kredytu własnym majątkiem, czy bardzo niekorzystne odsetki

·        „Wygooglujmy” przedsiębiorcę, poczytajmy o nim na forach i portalach internetowych - często fikcyjne firmy proponują ”korzystne” kredyty tylko po to, by uzyskać nasze dane osobowe i numer konta bankowego.

·        Bank czy pożyczkodawca internetowy nie może od nas żądać wpłacenia określonej kwoty - uzależniając od tego decyzję o udzieleniu nam kredytu np. jako opłatę za przygotowanie umowy. Może się okazać, że firma taka jest oszustem i tych pieniędzy nam w ogóle nie odda. Poza tym warto znaleźć w regulaminie informacje, czy taka opłata podlega zwrotowi, a jeśli tak to na jakich zasadach.

·        Przekazywanie danych może być ryzykowne, jeżeli nie zabezpieczymy naszego komputeraoprogramowaniem antywirusowym.

·        Mamy prawo otrzymać bezpłatny projektu umowy. Umowa powinna być sporządzona na papierze lub na innym trwałym nośniku.

·        Od umowy możemy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Powinniśmy otrzymać od przedsiębiorcy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

·        Upewnijmy się, czy jesteśmy w określonym czasie w stanie oddać pieniądze. Warto dowiedzieć się przed podpisaniem umowy, jakie kary finansowe wiążą się w przypadku niedotrzymania terminu zwrotu pożyczki.

·        W przypadku skarg związanych z usługami finansowymi świadczonymi przez przedsiębiorców z innych państw członkowskich, można zgłosić się do sieci FIN-NET, która zajmuje się rozwiązywaniem sporów w sposób polubowny (należą do niej np. Bankowy Arbitraż Konsumencki przy ZBP, Sąd Polubowny przy KNF), bezpłatnych informacji i porad udziela Europejskie Centrum Konsumenckie. W innych przypadkach warto zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, czy skorzystać z infolinii konsumenckiej - 800 007 707,


Co musi znaleźć się w treści umowy

Umowa o kredyt konsumencki powinna określać: m.in:

·        imię, nazwisko i adres konsumenta oraz nazwę) i siedzibę przedsiębiorcy

·        rodzaj kredytu

·        czas obowiązywania umowy

·        całkowitą kwotę kredytu

·        terminy i sposób wypłaty kredytu;

·        stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

·        rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty

·        zasady i terminy spłaty

·        zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów

·        informację o innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie

·        roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego

·        skutki braku płatności

·        sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu

·        informację o możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów

·        termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy

·        prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem

·        informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji 
za dokonanie spłaty kredytu przed terminem

·        warunki wypowiedzenia umowy

 


Niemniej kredyty online oznaczają spore udogodnienie i oszczędność czasu, jeżeli więc będziemy pożyczać „z głową” i bez nadmiernego pośpiechu stosując się do kilku rad, nie powinniśmy mieć powodów do obaw.www.konsument.gov.pl

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Ogłoszenie reklamowe

Miejsce na reklamę można zamówić

wypełniając formularz na stronie Kontakt

Cennik reklam na portalu VITA50PLUS

Wymiary oraz sposób rozliczania mogą podlegać

drobnym modyfikacjom na życzenie klienta.

REKLAMY

Gabinet Rehabilitacyjny
Meble