Magazyn ludzi wiecznie młodych i aktywnych.

 

Zainteresowanych umieszczeniem ogłoszeń
w nowym czasopiśmie, 
a także na stronie Vita 50 plus  prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 
509 212 281 lub 881 653 265.

 

 

Po co gminom rady seniorów?

Cel powoływania rady seniorów wydaje się zacny. Starsi i doświadczeni powinni dzielić się wiedzą z młodszymi. Czy w praktyce może to być efektywne?

Sejm przyjął poprawkę precyzującą zapis o składzie gminnych rad seniorów. Mają się w nich znaleźć przedstawiciele osób starszych oraz reprezentanci podmiotów działających na ich rzecz, zwłaszcza przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Pytanie tylko, czy rady seniorów mają rację bytu i czy znacząco wpłyną na decyzje podejmowane w gminie.

Zgodnie z ideą nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym ma sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzeniu warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.

Czytaj też: Centra aktywności seniorów w każdej dzielnicy?

 

Zgodnie z opinią powołanego w 2008 roku parlamentarnego zespołu ds. osób starszych konieczne jest opracowanie w Polsce długookresowej strategii na rzecz wykorzystania i wzmacniania kapitału ludzkiego seniorów. Powinna ona zapewniać ich udział w podejmowaniu w samorządach i innych organach władzy decyzji, które bezpośrednio ich dotyczą.

 

Jak podkreśla Małgorzata Jantos, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa, warto pomyśleć o funkcjonowanie organu doradczego złożonego z seniorów, tym bardziej że sytuacja demograficzna dynamicznie się zmienia i należy do niej dostosować plany związane z funkcjonowaniem miasta.

 

- Z doświadczenia i mądrości osób starszych korzystano już w starożytności. Obecnie kraje zachodnie wracają do tradycji doceniania konsultacyjnej roli seniorów. Przykładowo w Niemczech w każdym samorządzie lokalnym działają rady seniorów - zaznacza Małgorzata Jantos.

 

Rada seniorów od ponad dwóch lat działa w Bydgoszczy. Do jej głównych celów należą integracja oraz wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych, a także współpraca z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych spraw.

 

Rada odbywa systematycznie posiedzenia. Omawiane są na nich sprawy związane z problemami seniorów. Aby umożliwić kontakt seniorów z członkami rady, wprowadzone zostały też specjalne dyżury.

 

- Rady seniorów są bardzo ważnym elementem włączenia nas do aktywnego działania na rzecz środowiska, w którym żyjemy. Tak naprawdę powinny być powoływane na wszystkich szczeblach administracji samorządowej, a nie tylko na najniższym szczeblu, tj. gminy - komentuje Ireneusz Frelichowski z bydgoskiej rady seniorów. - Będą one miały rzeczywisty wpływ na sprawy środowiska osób starszych tylko wtedy, gdy organy samorządowe uwzględnią ich wnioski.

 

Jego zdaniem ustawa rozwiązuje problem rad seniorów tylko połowicznie, gdyż nie uregulowała kwestii związanych z działaniem rad w powiecie i w województwie.

 

Weronika Kocela

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Ogłoszenie reklamowe

Miejsce na reklamę można zamówić

wypełniając formularz na stronie Kontakt

Cennik reklam na portalu VITA50PLUS

Wymiary oraz sposób rozliczania mogą podlegać

drobnym modyfikacjom na życzenie klienta.

REKLAMY

Gabinet Rehabilitacyjny
Meble