Magazyn ludzi wiecznie młodych i aktywnych.

 

Zainteresowanych umieszczeniem ogłoszeń
w nowym czasopiśmie, 
a także na stronie Vita 50 plus  prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 
509 212 281 lub 881 653 265.

 

 

50 latkowie na wagę złota

Za każdym razem kiedy osoba w starszym wieku decyduje się odejść z pracy z powodu wcześniejszej emerytury lub kiedy ma przed sobą inne możliwości rozwoju, pracodawca ponosi stratę w postaci dużego potencjału intelektualnego, jakim dysponuje pracownik. Co zatem mogą zrobić pracodawcy aby zatrzymać starszych pracowników?


Dlaczego pracodawcy mieliby zatrzymywać w przedsiębiorstwach osoby, które niedługo odchodzą na emeryturę? Powodów jest co najmniej kilka. Na przykład dlatego, że pracownik, który może i chce jeszcze pracować ma za sobą lata doświadczeń, których często nie zastąpi młody człowiek, choćby po najlepszym kierunku studiów. Istnieje bogata dokumentacja dowodząca, że starsi pracownicy są bardziej rzetelni, oddani i lojalni wobec organizacji niż ich młodsi koledzy i dlatego powinni być oni postrzegani jako grupa, którą pracodawca najbardziej chce utrzymać w organizacji.
Po drugie, stosunkowo niedługo wszyscy pracodawcy będą musieli zmierzyć się z problemem silnego spadku podaży pracy w Polsce. Jak prognozuje GUS w okresie 2010-2035 ludność w wieku produkcyjnym zmaleje w Polsce o przeszło  4 mln osób. Pora pomyśleć o tym już teraz i zastanowić się co możemy zrobić aby doświadczeni pracownicy zostali na rynku pracy dłużej i nie chcieli przejść na wcześniejszą emeryturę.

Z wiekiem na plus

Pracodawca może zaoferować różne formy motywacji czy zachęty, aby utrzymać starszych pracowników na dłuższy okres zatrudnienia. Mowa tu o takich zachętach jak np. zmiana zakresu obowiązków tak, aby stanowisko stało się bardziej atrakcyjne dla pracownika, bardziej elastyczne godziny pracy lub możliwość świadczenia pracy na odległość.
W nowocześnie zarządzanych zakładach pracy w Europie ale też i w niektórych w Polsce,  wprowadzono standardy zarządzania wiekiem. Są to ustalone zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa, które pozwalają wykorzystać potencjał starszych osób. Określenie „starszych” jest oczywiście względne. Mowa tu bowiem już o 45 latkach… Według „Wstępnych standardów zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach”,  opracowanych w ramach projektu „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
jednym z narzędzi wykorzystywanych przez pracodawców, a pozwalających na utrzymanie pracownika i zwiększenie jego efektywności powinna być inwestycja w kształcenie kadry. Błędnym jest bowiem założenie, że starsi pracownicy nie chcą awansować i że rozwój zawodowy już ich nie interesuje. Pracodawca powinien zatem zadbać o to, by pracownicy - niezależnie od wieku - mieli zapewniony równy dostęp do szkoleń zawodowych. Wiek nie powinien mieć wpływu na decyzje  o skierowaniu pracownika na szkolenie, kurs czy też inną formę zdobywania wiedzy. Należy oczywiście dostosowywać tematykę i formę szkoleń do potrzeb i możliwości pracowników a te będą nieco inne w przypadku młodych i starszych pracowników. Dlatego też, aby ułatwić pracownikom 50+ możliwość korzystania z różnych form podnoszenia kwalifikacji i wykorzystania zdobytej wiedzy warto stale monitorować ich potrzeby i możliwości w zakresie edukacji. Na tej podstawie pracodawca może w sposób optymalny zaplanować zakres i formy szkoleń. Może także dobrać takie formy  i sposoby prowadzenia szkoleń, które pozwolą osobom dojrzałym maksymalnie efektywnie przyswoić i wykorzystać przekazywaną wiedzę. Szkolenia nie powinny wynikać wyłącznie z bieżących potrzeb związanych z wykonywaną pracą, ale także uwzględniać ścieżki kariery i rozwoju pracownika, także dojrzałego.

Inwestycje w szkolenie pracowników niosą dodatkowe korzyści - jak twierdzą eksperci rynku pracy firmy, które inwestują w dokształcanie wszystkich pracowników, odnoszą większy sukces niż te, które tego nie robią. Według badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji Bilans Kapitału Ludzkiego istnieje pozytywny związek między rozwojem firmy (wzrostem zysku, wzrostem zatrudnienia i wprowadzaniem innowacyjnych produktów, usług lub sposobów produkcji) a faktem inwestowania w rozwój kompetencji pracowników, czyli mówiąc prościej: im więcej firma zainwestuje w szkolenie swoich pracowników tym szybciej i bardziej się rozwinie. Wyniki badań pokazują, że im silniejszy był rozwój firmy, tym częściej mieliśmy do czynienia z podmiotem zaangażowanym w kształcenie – w firmach stagnacyjnych ich odsetek wyniósł 58%, a wśród silnie rozwijających się aż 87%.

Wzajemna wymiana doświadczeń

W standardach zarządzania wiekiem jest jeszcze szereg innych narzędzi ułatwiających zatrzymanie dojrzałych pracowników w firmie. Może być to np. transfer wiedzy i wzajemna wymiana doświadczeń między dojrzałymi a młodymi pracownikami - starsi przekazują młodszym „tajniki zawodu”, które nabyli w trakcie długoletniej pracy, zaś młodsi wiekiem dzielą się swoją nowoczesną wiedzą na temat np. nowości technicznych.

Inne narzędzie to ochrona i promocja zdrowia oraz projektowanie stanowisk pracy. Pracodawcy powinni rozważyć również wprowadzenie rozwiązań mających na celu zapewnienie ergonomii stanowisk pracy:  dostosowanie tych stanowisk do indywidualnych  - fizycznych i umysłowych potrzeb pracownika. Przykładowo może to być zapewnienie osobom starszym odpowiedniego oświetlenia; posługiwanie się w dokumentach większą czcionką, zainstalowanie telefonów z większymi przyciskami.

Podsumowując - jeśli starsi pracownicy będą zachęcani do pozostania w firmie, znaczna część z nich z pewnością zdecyduje się na przedłużenie swojej aktywności zawodowej i zwiąże swoją karierę zawodową z przyjaznym mu pracodawcą, aż do osiągnięcia zaawansowanego wieku.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Ogłoszenie reklamowe

Miejsce na reklamę można zamówić

wypełniając formularz na stronie Kontakt

Cennik reklam na portalu VITA50PLUS

Wymiary oraz sposób rozliczania mogą podlegać

drobnym modyfikacjom na życzenie klienta.

REKLAMY

Gabinet Rehabilitacyjny
Meble