Wszystkich Świętych - Pamięć i zaduma

Po raz pierwszy inaczej niż każdego roku obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.

Zarządzenie pandemiczne  wydane w ostatniej chwili zabrania na wejść na cmentarze w tych dniach. Wielu z nas trudno się z tym pogodzić, ale  przekonują nas, iż nie było innego wyjścia aby uchronić nas samych przed  śmiertelnym niebezpieczeństwem. Pozostaje nam więc  wiara w dobre intencje i modlitwa, pamięć i zaduma  o  tych którzy odeszli od nas na zawsze. Z szacunkiem i czcią pochylamy czoła nie bezpośrednio nad ich mogiłami ale w świątyniach, w domach, i tych miejscach pochówku do których dostęp nie jest utrudniony.

 Wobec majestatu śmierci – wszyscy są równi, choćby nawet skrywali się za najpiękniejszymi grobowcami, pomnikami, marmurem, alabastrem, betonem czy kopczykiem usypanej ziemi.

Tegoroczny Dzień Wszystkich Świętych i Dzień  Zadusznych obchodzić będziemy jeszcze co najmniej przez najbliższą dekadę miesiąca. Wymagać będą od nas  głębszej niż co roku zadumy nad wartością życia i majestatem śmierci. Odwiedzając  otwarte już cmentarze nie zapomnijmy także zapalić znicze czy świeczkę na tych grobach grobach  na które nikt w tych  nie dotarł. Będzie to nasz wyraz pamięci i szacunku  dla tych którzy odeszli od nas na zawsze.