Dzień Babci i Dzień Dziadka

 Dzień Babci i Dzień Dziadka

Dzień Babci i Dzień Dziadka - Pamiętajmy o życzeniach.

Jedno z najpiękniejszych świąt w kalendarzu doceniające rodziców naszych rodziców. Dzień Babci, który przypada na 21 stycznia i Dzień Dziadka obchodzony dzień później – 22 stycznia jest idealną okazją dla przypomnienia wielu naszym starszym i młodszym pokoleniom jak ważne są trwałe więzi rodzinne, jaką ogromną rolę odgrywali i nadal odgrywają w życiu społeczeństw najstarsi przedstawiciele każdego pokolenia-rodzice naszych rodziców.

Seniorzy to dziś w Polsce niemal jedna czwarta ludności. Zdecydowana większość to ludzie nadal w pełni aktywni, cieszący się mirem i szacunkiem swych dzieci i wnucząt. Zawsze życzliwi, pomocni w wychowaniu wnucząt w gospodarstwie domowym, służący radą i doświadczeniem Słowem KOCHANE BABCIE I DZIADKOWIE.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

 W Polsce tradycja obchodzenia święta najstarszych członków rodziny nie jest długa – liczy sobie dopiero niewiele ponad pół wieku i zrodziła się z inicjatywy dziennikarzy tygodnika „Kobieta i Życie”, a następnie została rozpropagowana prze wiele innych tytułów dzienników takich jak ‘Express Wieczorny” czy „Express Poznański” i wreszcie radio i TV.

 Zgodnie z tradycją tego dnia wnuki składają babciom i dziadkom życzenia, obdarowują ich drobnymi prezentami i laurkami, a jeszcze w ub. roku, a więc przed pandemią, w przedszkolach, szkolnych świetlicach odbywały się uroczyste spotkania seniorów, podczas których ich wnuczęta występowały ze specjalnie przygotowanymi programami artystycznymi.

 W tym roku zorganizowanych obchodów nie będzie-, ale miejmy nadzieję, że wnuczęta przy zachowaniu pełnych wymogów sanitarnych odwiedzą swe babcie i dziadków, aby złożyć im życzenia i przekazać w darze specjalnie przygotowane laurki i rysunki. Ci zaś, którzy nie będą mieli możliwości odwiedzenia babć i dziadków zapewne nie zapomną o złożeniu życzeń przez telefon.

Dzień Babci i Dziadka na świecie

Dzień Babci i Dzień Dziadka

 Jak podaje radio RFM -na świecie nie ma jednej daty poświęconej dziadkom? W tym samym terminie świętują babcie w Brazylii i w Bułgarii. W Hiszpanii święto to przypada na 26 lipca, zaś we Francji ma charakter ruchomy (celebracja przypada w marcu). Brytyjskie babcie obchodzą swój dzień w pierwszą niedzielę października, a w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie we wrześniu w niedzielę po Święcie Pracy. W Japonii obchodzi się Dzień Szacunku dla Starszych i jest to 14 września.