Kobiety lepiej przestrzegają zasad zwalczania koronawirusa

Ograniczyć ryzykowne zbliżanie się, słowem utrzymywać

należyty dystans jedni od drugich, dbać o dyskretne ręce w trakcie maseczki tak, by zasłaniały nie tylko usta, ale i nos. To wszystko są znane zasady, które są dostępne w historii z koronowirusem.

  Wydaje się, że kobiety znacznie sprawniej od śledztwa tych zasad. Tak jak wyniki ostatnich badań przeprowadzonych na niezbyt wielkiej, ale zbiorowej grupy Amerykanów i Amerykanek opublikowanych w zmienionym BehavioralScience & Policy.

 Naukowcy z Uniwersytetu Yale i Uniwersytetu w Nowym Yorku przy realizacji tej ankiety wykorzystali kombinacje pytań, obserwacje w centrach handlowych i dat z telefonów komórkowych, co pozwoliło na zapewnienie plastycznego przeglądu kobiet i mężczyzn podczas pandemii. Odpowiedz przez ankietę, ponad 800 osób na podstawie umowy, punkt widzenia od pracowników, zasady sanitarne np. z wyższym standardem dotrzymują odstępu, częściej spotykają się ręce i mniejają się z dalszą, a rodzina. Czas natomiast np. noszenie maseczek czy zachęcanie do częstego wyboru instrukcji - odpowiedzi za hańbiące. Ograniczenia kontakt z najbliższymi chwilami czasu, w którym płeć uczniów nie jest dostępna dla dostępności,

 

Naukowcy byli świadomi tego, że forma ankietowa ma pewne ograniczenia m.in., dlatego, że odpowiadający starają się odpowiadać nie zawsze zgodnie z rzeczywistym postępowaniem. Dlatego właśnie zdecydowali się analizować odpowiedzi i skorygować. Je według informacji z przeprowadzonych obserwacji i danych z telefonów.