Przysłowia pogodowe w marcu

 • Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu.
 • Nie ma w marcu wody, nie ma w kwietniu trawy.
 • W marcu mgły, powódź za sto dni.
 • W marcu, gdy grzmot na lody spada, w lecie grad zapowiada.
 • Gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty.
 • W marcu kto siać nie zaczyna, dobra swego zapomina.
 • Ile razy marzec mgłą uraczy, tyle niepogody w lecie znaczy.
 • Kiedy w marcu deszcze leją, nie ciesz się chłopie nadzieją.
 • Deszcze marcowe zbożu niezdrowe.
 • Gdy marzec deszczowy, suche lato rodzi i zasiewom szkodzi.
 • Każdy gospodarz zasiewa pierwszy groch na marca, aby też próżnego nie miał na ognicku garnca.

 

 • 1 marca - świętego Albina

Na Świętego Albina rzadka u ludzi mina, bo post się zaczyna.

 • 4marca - świętego Kazimierza

W dzień świętego Kazimierza zima do morza zmierza.

 • 9 marca - świętego Franciszka

Gdy Franciszka z wichrem po polu hasa, może sypnąć śniegiem powyżej pasa.

 • 12 marca – świętego Grzegorza

Po świętym Grzegorzu nie paś bydła na zbożu.

 • 16 marca – Gabriela

Gabrielu, przyjacielu, nie mroź nas, łysych jest wielu.

 • 17 marca - świętej Gertrudy

Gdy na Gertrudy zjawią się bociany, to wiosna już rychło nastanie.

 • 19 marca - świętego Józefa

Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to już śniegu nie będzie.

 • 21 marca – św. Benedykta

Jak po Benedykcie ciepło, to i w lecie będzie piekło.